Coaching. Advies. Leiderschap.

Krachtig in bewustzijn vertrouwen verbinden kwetsbaarheid

GEAGEA

Mijn kracht is mensen en organisaties bewust maken van wat er eigenlijk speelt en welke belemmeringen er zijn. Van daaruit doe ik wat nodig is om mensen en organisaties te laten groeien en in beweging te krijgen. Nuchter en geïnspireerd door het leven. Ik schep orde in de chaos, maak los wat vast zit en inzichtelijk wat de kern is. Elke situatie en ieder vraagstuk is anders en vraagt om een andere aanpak. Voorbeelden van wat ik heb gedaan vind je terug op mijn LinkedIn
Mijn missie is het bouwen aan een positieve wereld waar vertrouwen de boventoon voert en waar ieder mens de moed heeft zijn plek in te nemen. Om zo zijn eigen unieke bijdrage aan het geheel te geven. Mijn passie is reizen, onderweg zijn, in beweging zijn. Deze passie zet ik in als coach, procesbegeleider en adviseur in thema’s die te maken hebben met leiderschap, cultuur, samenwerking, vertrouwen en ontwikkeling. De bedrijfsnaam GEA is een bewuste keuze. In de Griekse Mythologie heet ze Gaia, in het Latijn Gaea. Zij is de oudste Griekse godin van de natuur, oermoeder van de aarde en ontstaan uit chaos. Een mix van aarde, lucht, vuur en water. GEA is voor mij het symbool van natuurlijke orde en samenhang, de essentie van waar ik in geloof. Ik ben geen godin ;-), wel een veelzijdig persoon die van uitersten houdt en van alles er tussenin.
– Gea Zeilstra –

DIENSTENDIENSTEN

Advies

Mijn jarenlange ervaring als programmamanager, leidinggevende en adviseur zet ik in om organisaties te adviseren over thema’s en programma’s die te maken hebben met cultuur, ontwikkeling én versterken van leiderschap. Ik ben een conceptuele denker, intuïtief, praktisch in de uitvoering en maak makkelijk een vertaalslag van strategie naar uitvoering. Gewend en bedreven in het werken in een bestuurlijke context.

Coaching

Executive coaching | Transformationele coaching | Loopbaancoaching | Sollicitatiecoaching

Ieder mens heeft zijn eigen unieke bijdrage te geven. En ieder mens loopt hierin zijn eigen weg, met zijn eigen worstelingen en uitdagingen. Zien wat er werkelijk speelt, vertrouwen en inzicht geven om te durven groeien is mijn kracht als coach.

Regelmatig volg ik opleidingen, cursussen, lees ik vakliteratuur en spar ik met vakgenoten. Mijn meeste inspiratie haal ik uit het systemische gedachtegoed waarbij je vooral waarneemt in het hier en nu en kijkt naar wat de invloed is van de verschillende systemen (familie en organisaties) waar je onderdeel van bent. Ik ben opgeleid bij o.a. Phoenix Opleidingen (Transactionele Analyse, Systemisch werken en Maskermaker) en gecertificeerd als Systemisch Transitie Management coach bij Plan B.

Leiderschaps-ontwikkeling

Leadership is a choice not a position

Een leider kent zichzelf, is in staat om vanuit innerlijke kracht te leiden en is een voorbeeld voor mensen in het blijven streven naar groei. Leiderschapsonwikkeling gaat voor mij over de ontwikkeling van persoonlijk en professioneel leiderschap.

Hoe doe je dat als leider? Hoe doe je dat als organisatie?

Procesbegeleiding

Intervisie | Gespreksleider | Voorzitter | Facilitator
Als voorzitter van een commissie, als begeleider van een goed gesprek of van een proces met een bepaald doel faciliteer ik groepen en teams keuzes te maken en stappen te zetten. Op een zorgvuldige, prikkelende en waarderende wijze.

Teambegeleiding

Teamwork makes the dream work

Je wilt een transitie, het vertrouwen ontbreekt, het team is zoekende, de samenwerking kan sterker; vraagstukken waar jij als leidinggevende mee worstelt én waar ik je graag in begeleid. Mijn focus ligt daarbij vooral op de ‘onderstroom’: de onderlinge verhoudingen, de werksfeer, de (verborgen) patronen en onuitgesproken verwachtingen. In grote omvangrijke cultuur- en verandertracjecten werk ik regelmatig samen met anderen.

Voorbeeld: een team bij een gemeente dat bleef hangen in een situatie en waar geen voortgang was. De teamleden zaten vast in hun eigen patronen, waren murw en luisterden niet meer naar elkaar.

Executive Search

In samenwerking met Publiek Netwerk zoek en selecteer ik inspirerend leiders met een eindverantwoordelijke rol binnen het publieke domein. Ik schroom niet om net wat meer buiten de gebaande paden te selecteren: verfrissende authentieke persoonlijkheden die vanuit innerlijke kracht richting en inspiratie geven aan een organisatie.

Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk leiderschap heeft alles te maken met weten wie je bent, waar je voor staat en hoe jij hier vorm en leiding aan geeft in je werk en leven. Je invloed uitoefenen waar dat kan. Je creëert de omstandigheden waarin jij het best tot je recht komt in alle aspecten van je leven om te groeien en bloeien.

GROEI|SNOEI|BLOEI®’

is een toepasbaar concept om jouw persoonlijk leiderschap te versterken. Het helpt je om het heft in eigen handen te nemen en bewuste keuzes te maken. Je krijgt concrete handvaten voor meer regie over je werk en leven. Meer informatie vind je hier. 

VISIE VISIE & AANPAK

Mijn manier van werken laat zich het best omschrijven langs drie werkwoorden:
verbinden, versterken en vertrouwen.

Verbinden gaat voor mij over echt contact, met jezelf en met de ander. Als je een goede verbinding hebt met jezelf, weet je wat je wilt en neem je verantwoordelijkheid. Ik geloof dat samenwerking en het besef van wederzijdse afhankelijkheid tot meer groei leidt.

Versterken gaat voor mij over weten waar je kracht én kwetsbaarheid zit, als mens en als organisatie. Dit betekent voor mij ook oog hebben voor en geloven in de kracht van diversiteit: de meerwaarde van het geheel ten opzichte van de delen. In een kloppend geheel kunnen mensen excelleren en elkaar versterken.

Vertrouwen zegt alles over de manier waarop ik werk. Het is de basis voor een goede relatie met jezelf en met de ander. Ik ben optimistisch en nuchter en heb een groot vertrouwen in mensen. Zonder vertrouwen geen openheid, geen moed, geen groei.

REFERENTIESREFERENTIES

Verschillende ministeries o.a. Infra en Waterstaat, Binnenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid | Nationale Politie | Dienst Justitiële Inrichtingen | Openbaar Ministerie | Provincie Zuid-Holland | AenO fonds | Verschillende grote en kleine gemeenten | ParnassiaGroep | Bibliotheek AanZet 

Als adviseur
Read More
Kwaliteiten die je van haar kunt leren zijn onder andere: invoelen wat de ander beweegt, doorvragen tot motieven glashelder zijn, goed luisteren of er voldoende commitment is, geen autoriteitenvrees, verbinding leggen met wat in de buitenwereld speelt en ervaringen van anderen binnenhalen en benutten, en er ten slotte vol voor gaan, want resultaat en gezonde ambities tellen, we willen wel verder komen en een steen verleggen. Dat is Gea ten voeten uit, maar niet compleet zonder af en toe die (h)eerlijke schaterlach van haar.
Als adviseur
Read More
Gea is iemand die op haar eigen unieke wijze dingen en mensen in beweging zet. Ze doet dit door heel rustig scherpe vragen te stellen en feedback te geven op wat ze ziet en hoort. Nooit bedreigend, altijd snel tot de kern komend. Zij schuwt niet om pijnpunten te benoemen en doet dit altijd met respect en genegenheid. Is positief realistisch, zeer gericht op mensen, heeft veel geduld, weet te ontroeren en heeft enorm veel humor.
Als coach
Read More
Gea begeleidt al enige jaren mensen uit mijn netwerk die erg enthousiast zijn over haar aanpak, betrokkenheid en zorgvuldigheid. Zelf had ik haar nog niet ontmoet. Toen ik zelf een coach vraag had ben ik met haar gaan kennismaken. En inderdaad haar procesmatige aanpak, inhoudelijke kennis van werkveld en netwerk hebben mij nieuwe inzichten opgeleverd die ik dagelijks toepas.
Als procesbegeleider en adviseur
Read More
Voor elke organisatie waar beweging nodig is, kan Gea iets bijzonders toevoegen. Met haar energieke uitstraling zet Gea meteen al de toon om ‘aan de slag’ te gaan. Zij kan als geen ander mensen op een waarderende wijze bewust maken van gedragspatronen die groei in de weg zitten. Ze leest snel de cultuur en probeert de kern boven water te krijgen. En wanneer nodig vanuit verbinding mensen de spiegel voor te houden, ongeacht rang. Naast haar kwaliteiten als adviseur en procesbegeleider is Gea zeer praktisch en resultaatgericht ingesteld.
Als coach
Read More
Dat je al zo snel een inzicht hebt in patronen/ connecties / verbanden die ik zelf niet zag. Hoe ze zijn ontstaan en dat ze daarom ook een invulling hebben gekregen in mijn leven. Dat ik andere ‘persoonsdelen’ kan oproepen en inzetten, ook waar ik erg moeilijk bij kan omdat ik nog teveel in mijn hoofd zit… en ik dacht dat ik mijzelf al redelijk goed kende maar dan blijken er toch nog veel inzichten te komen.
Als coach
Read More
In de sessie kon ik mijn verhaal kwijt, Gea luistert goed en weet op doortastende wijze door te vragen tot de kern. Dit in combinatie met haar enthousiasme heeft er toe bijgedragen dat er van mijn kant vertrouwen was om mezelf bloot te geven. De opbouw van het traject was logisch. Het schrijven van mijn biografie een eye-opener. Verschillende opdrachten, de oefeningen tijdens de sessies in combinatie met het bespreken ervan waren verhelderend. Je wordt uitgedaagd om over jezelf na te denken.
Als coach
Read More
... Ik kreeg steeds opnieuw een spiegel voorgehouden met betrekking tot mijn gevoelens en hoe hier mee om te gaan… De kunst die Gea mij geleerd heeft is hoe met mijn intuïtie om te gaan… Ze weet haarfijn je ziel te raken maar hier ook wat mee te doen...
Als adviseur
Read More
Gea is een samenbindend persoon, met zorg voor processen en relaties. Daarbij verliest ze het resultaat niet uit het oog. Ze heeft een energieke en charmante manier van zijn. Ze weet de vinger op "zere" plekken te leggen. Gea is breed inzetbaar: inhoudelijk adviseur, proces- en projectleider, als ook coachend.
Als adviseur
Read More
…Gea heeft stevig leiderschap getoond door het goede voorbeeld te geven, ruimte te laten voor het team waar nodig en steun waar noodzakelijk, zonder in het eigenlijke werk te treden. Daarnaast is zij koersvast en heeft zij geduld genoeg om dit type processen te doen slagen, Zij weet hoofd-bijzaken te scheiden. Tenslotte heb ik bijzonder prettig met haar gewerkt door haar persoonlijke manier van verbinden op de werkvloer. Verbinden niet in de laatste plaats door goed luisteren.
Als coach
Read More
Hoewel ik mezelf gelukkig een stuk beter bleek te kennen dan ik dacht, heeft Gea mij enorm gestimuleerd om mij bewust te zijn van mezelf. Ze dwong me om stil te staan in plaats van maar door te galopperen… best moeilijk! Plotseling moest ik gaan nadenken over wat ik belangrijk vind. Dat was soms confronterend. Zweverig is het geen seconde geweest, dan was ik wellicht afgehaakt. Met veel humor, kritische vragen en vooral veel begrip houdt Gea je een spiegel voor.
Als coach
Read More
De coaching heeft mij erg bewust gemaakt van mijn talenten. Onderhuids wist ik wel wat er ongeveer zat maar door het te benoemen en het in de dagelijkse praktijk te gaan herkennen en meer bewust in te zetten, ben ik meer gaan genieten van mijn talent... Gea brengt rust en geeft ruimte om zelf dingen te ontdekken en stimuleert daarin, ze dwingt om te benoemen... En zonder dat het opvalt, spiegelt ze constant...
Als adviseur
Read More
Kwaliteiten die je van haar kunt leren zijn onder andere: invoelen wat de ander beweegt, doorvragen tot motieven glashelder zijn, goed luisteren of er voldoende commitment is, geen autoriteitenvrees, verbinding leggen met wat in de buitenwereld speelt en ervaringen van anderen binnenhalen en benutten, en er ten slotte vol voor gaan, want resultaat en gezonde ambities tellen, we willen wel verder komen en een steen verleggen. Dat is Gea ten voeten uit, maar niet compleet zonder af en toe die (h)eerlijke schaterlach van haar.
Als adviseur
Read More
Gea is iemand die op haar eigen unieke wijze dingen en mensen in beweging zet. Ze doet dit door heel rustig scherpe vragen te stellen en feedback te geven op wat ze ziet en hoort. Nooit bedreigend, altijd snel tot de kern komend. Zij schuwt niet om pijnpunten te benoemen en doet dit altijd met respect en genegenheid. Is positief realistisch, zeer gericht op mensen, heeft veel geduld, weet te ontroeren en heeft enorm veel humor.
Als coach
Read More
Gea begeleidt al enige jaren mensen uit mijn netwerk die erg enthousiast zijn over haar aanpak, betrokkenheid en zorgvuldigheid. Zelf had ik haar nog niet ontmoet. Toen ik zelf een coach vraag had ben ik met haar gaan kennismaken. En inderdaad haar procesmatige aanpak, inhoudelijke kennis van werkveld en netwerk hebben mij nieuwe inzichten opgeleverd die ik dagelijks toepas.
Als procesbegeleider en adviseur
Read More
Voor elke organisatie waar beweging nodig is, kan Gea iets bijzonders toevoegen. Met haar energieke uitstraling zet Gea meteen al de toon om ‘aan de slag’ te gaan. Zij kan als geen ander mensen op een waarderende wijze bewust maken van gedragspatronen die groei in de weg zitten. Ze leest snel de cultuur en probeert de kern boven water te krijgen. En wanneer nodig vanuit verbinding mensen de spiegel voor te houden, ongeacht rang. Naast haar kwaliteiten als adviseur en procesbegeleider is Gea zeer praktisch en resultaatgericht ingesteld.
Als coach
Read More
Dat je al zo snel een inzicht hebt in patronen/ connecties / verbanden die ik zelf niet zag. Hoe ze zijn ontstaan en dat ze daarom ook een invulling hebben gekregen in mijn leven. Dat ik andere ‘persoonsdelen’ kan oproepen en inzetten, ook waar ik erg moeilijk bij kan omdat ik nog teveel in mijn hoofd zit… en ik dacht dat ik mijzelf al redelijk goed kende maar dan blijken er toch nog veel inzichten te komen.
Als coach
Read More
In de sessie kon ik mijn verhaal kwijt, Gea luistert goed en weet op doortastende wijze door te vragen tot de kern. Dit in combinatie met haar enthousiasme heeft er toe bijgedragen dat er van mijn kant vertrouwen was om mezelf bloot te geven. De opbouw van het traject was logisch. Het schrijven van mijn biografie een eye-opener. Verschillende opdrachten, de oefeningen tijdens de sessies in combinatie met het bespreken ervan waren verhelderend. Je wordt uitgedaagd om over jezelf na te denken.
Previous
Next

CONTACTCONTACT

Ik hoor graag van je en ontmoet je met plezier bij mij of bij jou op kantoor of elders.

Gea Zeilstra
Sweelinckplein 1
2517 GK Den Haag

KvK 52189449
BTW NL0014303398B40

Meer lezen over jouw privacy?